Únor 2008

Smrt, strach a odvaha

9. února 2008 v 13:59 Citáty
Svět může být i jiný. Jak důležité je nebát se roztáhnout křídla.
O život múžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.
Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.
Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
Nejlepší smrt je neočekávaná.
Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.
Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním plně stát.
Kostky jsou vrženy!
Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek.
Nemůžete objevit nové oceány, pokud nemáte odvahu odpoutat zrak od břehu.
Lidé si pořád myslí, že k sebevraždě má člověk důvod. Ale je docela dobře možné,že k ní má důvody dva.
Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.
Co tě nezabije, to tě posílí.
Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá.
Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha.
Nejrychleji se rodí strach.
Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.
Hrdina umírá jednou, zbabělec tisíckrát.

Pravda,pomluva a lež

9. února 2008 v 12:52 Citáty
Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy.
Pravda je vůbec to nejobtížnější, co lze lidem předložit k věření.
Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě.
Pravda je až u dna studny, která nevysychá.
Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.
Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.
Pravda nesmí znát strach!
Naši nepřátelé jsou blíže pravdě při posuzování nás samých než my.
Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.

Láska a přátelství

8. února 2008 v 19:24 Citáty
Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.
Nikdo nesetře slzy líp, než ruka toho, jež je způsobila...
Je těžké milovat někoho, kdo o tom neví, těžší je však milovat toho,kdo o tom nechce vědět...
Největším a nejtěžším důkazem lásky je nechat toho druhého jít svou vlastní cestou...
Víš co je to smutek?Sedět v prázdném pokoji a čekat na někoho,kdo už se nikdy nevrátí.
Když se člověk loučí s někým, koho měl rád, teprve pak si uvědomí,že ho vlastně miloval...
Kouzlo první lásky je v tom, že nevěříme, že jednou skončí.
Zamilovat se, je snadné, protože o druhém nic nevíš. Udržet si lásku je náročné, protože víš všechno...
Dva milostné dopisy se píší nejhůř...první...a poslední...
Nabídnout přátelství někomu, kdo chce lásku to je jako dát chleba někomu, kdo umírá žízní.
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl jak moc tě to bolí...
S láskou jde žít, s láskou jde milovat, s laskou jde cokoliv, jenom ne studovat.
Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi. Čekal bych na dně, abych je chytil.

Ze života

8. února 2008 v 19:10 Citáty
.....tancuj, jako by se na tebe nikdo nedíval.....
Nikdo se mne neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď neřikejte, jak mám žít...
Neznámý autor
Co si o mě myslíte není moje starost. To je váš poblém.
Neznámý autor
Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším.
Neznámý autor
"Když se sere, tak se sere"
Neznámý autor
Je těžké být debilem, neboť konkurence je příliš vysoká.
Neznámý autor
Rozdělovat restauraci na kuřáckou a nekuřáckou je stejné jako rozdělovat bazén na "smí se močit" a "nesmí se močit"
Neznámý autor
Život je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej.
Neznámý autor
Naučila jsem se sice,jak se schovat před ostatními,ale pochybuju,že někdy zjistím,jak se urýt sama před sebou...

Anglické

8. února 2008 v 19:04 Citáty
You ask me what is wrong and I said NOTHING, then I turned around and whispered EVERYTHING.
(Zeptal ses mě co je špatně a já řekla NIC, pak jsem se otočila a zašeptala VŠE.)
Wish I was as invisible, as you make me feel.
(Přála bych si být tolik neviditelná , jak se kvůli tobě cítím.)
I hid my feeling behind a smile.
(Skrývám svůj pocit za úsměv.)
I have fallen down, from heaven.
(Spadla jsem dolů, z nebe.)
That you know my NAME doesn't mean that you know ME.
(To, že znáš mé JMÉNO, neznamená, že znáš MĚ.)
Sometimes, the person who you fall for, isn't ready to catch you.
(Někdy, člověk kvůli kterému (pro kterého) padáš není připraven tě chytit.)
Just because I don't care doesn't mean that I don't understand.
(To, že mě to nezajímá, neznamená, že tomu nerozumím.)
Maybe, when he broke my heart, he forgot that I could feel....
(Možná, že když mi zlomil srdce, zapomněl, že mám city.)
Just because I'm not crying doesn't mean that I'm ok.
(To, že nepláču, ještě neznamená, že jsem v pořádku.)
You can't not kill what you did not create....
(Nemůžeš zabít to, co jsi nevytvořil.)
I hurt myself so you can't.
(Zranila jsem se sama, takže ty (už) nemůžeš.)
I want make you happy because seeing you smiling make me happy!
(Chci tě udělat šťastným, protože vidět tě smející ho se, mě dělá šťastným!)
"It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not..."
"Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi..."
Love will tear us apart.
(Láska nás roztrhá na kusy.)
Every new beginning comes from some other beginning's end.
(Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.)
-Seneca-
No boys-no sex,no sex-no children,no children-no school,no school-no problem.

Velice zajímavé :-)

7. února 2008 v 22:31 Citáty
Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
Život vždycky stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá.
Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je.
Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.
Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje.
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
Štěstí je jako ze skla.Jak se leskne, tak se i láme.